Mali Odkrywcy to projekt współfinansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, skierowany do dzieci w wieku 7-10 lat, mieszkających na terenie Łodzi, oraz do ich rodziców i opiekunów.

Głównym celem jest stworzenie dzieciom z Łodzi możliwości zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów intelektualnych, rozwijania pasji, w tym chęci do nauki.

Chcielibyśmy zachęcić dzieci w wieku 7-10 lat do odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji naukowych, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, a także do zapoznawania się z modelem nauki obowiązującym na wyższej uczelni medycznej.

Dla rodziców przygotowaliśmy wykłady oraz indywidualne konsultacje służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych.

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROJEKTU?

DZIECKO W WIEKU 7-10, RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY
Uczestnikiem projektu Mali Odkrywcy może zostać każde dziecko w wieku 7-10 lat mieszkające na terenie Łodzi, oraz jego rodzic lub opiekun prawny. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością należy dołączyć również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
REJESTRACJA ONLINE
KOLEJNOŚĆ PRZYJĘĆ
Ilość miejsc jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje kolejność nadsyłania formularzy rejestracyjnych. W przypadku rezygnacji, o przyjęciu kolejnych Uczestników decyduje kolejność miejsc z listy rezerwowej stworzonej podczas rejestracji.

O zajęciach

odkrywaj i rozwijaj swoje zainteresowania oraz pasje naukowe, poszukuj odpowiedzi na nurtujące pytania, a także zapoznaj się z modelem nauki obowiązującym na wyższej uczelni medycznej

Tematyka

Tematyka

Forma zajęć

Forma

Harmonogram

Harmonogram

Lokalizacja

Lokalizacja

Regulamin

Regulamin

Skontaktuj się z nami!

mgr Justyna Kaczmarek

maliodkrywcy@umed.lodz.pl
887 778 949
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

Śledź nas na facebooku