W jaki sposób można dołączyć do projektu?

DZIECKO W WIEKU 7-10, RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY

Uczestnikiem projektu Mali Odkrywcy może zostać każde dziecko w wieku 7-10 lat mieszkające na terenie Łodzi, oraz jego rodzic lub opiekun prawny. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością należy dołączyć również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). W rekrutację do projektu osób niepełnosprawnych zaangażowany będzie specjalista ds. osób niepełnosprawnych zatrudniony w UMw Łodzi.

 

REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja on-line do IV edycji projektu odbędzie się 5 lutego 2020 r. o godz. 10.00 i potrwa do wyczerpania limitu miejsc.

 

KOLEJNOŚĆ PRZYJĘĆ

Ilość miejsc jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje kolejność nadsyłania formularzy rejestracyjnych. W przypadku rezygnacji, o przyjęciu kolejnych Uczestników decyduje kolejność miejsc z listy rezerwowej stworzonej podczas rejestracji.

 

REGULAMIN

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

W razie pytań

Karolina Staroń

maliodkrywcy@umed.lodz.pl
502 447 574

Śledź nas na facebooku