Harmonogram

Grupa A

12 X 2019

9.00-10.45
Anatomia na start
Wykład dla rodziców – Psychologia emocji – jak pokonać złość
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

11.00-12.45
Mały ratownik
Konsultacje indywidualne z rodzicami
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251  

26 X 2019

9.00-9.45
Mały stomatolog
Instytut Stomatologii UM, ul. Pomorska 251

9 XI 2019

11.00-12.45
Mały diagnosta
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8

16 XI 2019

9.00-10.45
W świecie receptur – eco chemia
Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, ul. Muszyńskiego 1

4 I 2020

9.00-10.45
Psychologia emocji – jak pokonać złość
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

9.00-10.45
Mały inżynier. Medycyna a 3D
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

11 I 2020

11.00-12.45
Mały odkrywca i enzymy
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8

Grupa B

19 X 2019

9.00-10.45
Mały odkrywca i enzymy
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8

26 X 2019

9.00-10.45
Mały inżynier. Medycyna a 3D
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

12.00-12.45
Mały stomatolog
Instytut Stomatologii UM, ul. Pomorska 251

9 XI 2019

9.00-10.45
Mały diagnosta
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8

16 XI 2019

11.00-12.45       
W świecie receptur – eco chemia
Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, ul. Muszyńskiego 1

14 XII 2019

9.00-10.45
Psychologia emocji – jak pokonać złość ?
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

4 I 2020

9.00-10.45
Mały ratownik
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251  

11.00-12.45
Anatomia na start
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

Grupa C

19 X 2019

9.00-10.45
Mały inżynier. Medycyna a 3D
wykład dla rodziców – Psychologia emocji – jak pokonać złość?
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

11.00-12.45
Mały ratownik
konsultacje indywidualne z rodzicami
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

26 X 2019

9.00-10.45
Mały odkrywca i enzymy
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8 11.00-11.45

11.00-11.45
Mały stomatolog
Instytut Stomatologii UM, ul. Pomorska 251

16 XI 2019

9.00-10.45
Psychologia emocji – jak pokonać złość?
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

11.00-12.45
Anatomia na start
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

4 I 2020

9.00-10.45          
W świecie receptur – eco chemia
Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, ul. Muszyńskiego 1

11.00-12.45
Mały diagnosta
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8

Grupa D

12 X 2019

9.00-10.45
Mały ratownik
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

11.00-12.45
Anatomia na start
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

19 X 2019

11.00-12.45
Mały odkrywca i enzymy
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8

16 XI 2019

11.00-12.45
Psychologia emocji – jak pokonać złość
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

23 XI 2019

9.00-10.45
Mały diagnosta
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8

14 XII 2019

9.00-10.45
W świecie receptur – eco chemia
Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, ul. Muszyńskiego 1

4 I 2020

10.00-10.45
Mały stomatolog
Instytut Stomatologii UM, ul. Pomorska 251

11.00-12.45
Mały inżynier. Medycyna a 3D
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

W razie pytań

Karolina Staroń

maliodkrywcy@umed.lodz.pl
502 447 574

Śledź nas na facebooku